Polityka prywatności


Wydawcą portalu jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 3a, 15-425 Białystok, tel. (85) 65 39 000, zwana dalej "Publikator".

Publikator udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym codzienny newsletter, galerie zdjęć użytkowników i forum dyskusyjne.

Rejestracja konta użytkownika w portalu jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne hasło użytkownika.
Publikator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.

Publikator zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

Publikator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

Publikator zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do Publikatora komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

Publikator zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez Publikator osobom trzecim. Publikator zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Publikator zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy Publikatora. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji.

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu Publikatora i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu Publikatora.

Najciekawsze artykuły z serwisu codziennie w Twojej skrzynce