Meble.com.pl - komfort na miarę

Korzystanie z serwisu

  • Autor: .
  • 21 sty 2014 09:40

.

Regulamin portalu

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin użytkowania serwisu (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.meble.com.pl zwanego dalej serwisem.

2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul Cieszyńska 3A.

3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) komentarzy, autorskich pomysłów, opinii, pytań, informacji i innych danych pod tekstami umieszczonymi w serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. Publikator nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem serwisu wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Publikator zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.

5. Publikator zastrzega sobie prawo moderowania komentarzy oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

6. Użytkownik korzystający z serwisu nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

7. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z serwisu w każdym czasie. Nie użytkowanie serwisu nie pozbawia jednak Publikatora prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu. 

§2

Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do:

a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników serwisu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;

b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);

c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;

d) propagowania przemocy i agresji;

e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;

f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;

g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;

h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;

i) naruszania praw wydawcy portalu;

j) umieszczania linków do prywatnych stron www;

k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;

l) rozpowszechniania danych teleadresowych;


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ

POPULARNE


NEWSLETTER MEBLE.COM.PL

Najciekawsze artykuły z serwisu Meble.com.pl codziennie w Twojej skrzynce

WNĘTRZA